WhatsApp
0533 209 88 77
section-7c874d4
Çim Kütüphanesi

SECOFE İLE BİTKİYE CAN VERİN.

GÜBRELERİNİZİ KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE

Gübrelerleme Zamanı

Gübreler ilkbahar, yaz ve sonbahar gübreleri olarak yılın mevsimlerine göre ayrılırlar.


Gübre Tipi

Yavaş yarayışlı gübreler, en iyi çim besinidir.


Ne Kadar Kullanmalıyım ?

Her gübrede kullanım miktarı önceden belirlenmiştir. Etiketteki dozaja dikkat edilmelidir.


Granül Boyutlayıcı

En uygun granül boyutu 2 – 4 mm’dir.


Uygulama Periyodu ve Zamanı

Mevsim koşullarına göre uygulama yapılmalıdır. Çok sıcak günlerde sabah veya akşam saatlerinde idealdir.


Çimin Durumu

Hasar görmüş bozulmuş çiminiz daha fazla besine ihtiyaç duyar. Bu da gübre seçiminizde azot, fosfor ve potasyum oranları belirlenirken dikkate alınmalıdır.


Uygulamaların Sayısı

Yavaş Yarayışlı gübre kullanıldığında yılda 3-4 uygulama yeterlidir.


Doğru Uygulama

Gübre uygulaması yapmadan önce kaç m² alanda uygulama yapacağınızı bilmeniz gereklidir. Bu hatalı gübreleme yapmanızı engeller.


Gübreleme

Yıllık çim ve bitki bakımlarınız için SECOFE’ye danışınız. SECOFE Yavaş Yarayışlı gübre, en iyi seçimdir.


ÇİM ALAN OLUŞTURULMASI

Toprağı inceltmek için kürek derinliğinde bellenmelidir. Bu işlemi yaparken torak üzerinde bulunan bitkiler toprağın içine iyice karıştırılır. Toprak kalitesi artırılmak istenirse 100 m²ye
4-5 çuval torf eşit olarak dağıtılabilir.

Taş ve bitki kalıntılarının uzaklaştırılması için toprağın üzeri tırmık ile düzleştirilir.
Eğer yabani ot çıkışının fazla olacağı ön görülüyorsa total bir herbisit uygulanır. (Herbisit kullanılması muhakkak gerekli değildir) Alan 2-3 hafta kadar dinlenmeye bırakılır. Böylece toprağın oturması ve herbisit kullanılmadıysa ayrık otlarının gelişmesi gözlemlenir.
Dinlenen ve oturan toprak yüzeyi, bir kez daha 2-3 cm derinlikte, tırmık yardımıyla gevşetilir. Böylece alanda bulunan ayrık otları da temizlenmiş olur, toprak yüzeyinde düz olmayan kısımlar düzleştirilir. Toprak çok gevşek olmasın diye, bu işlemden sonra silindir ve ya tahtalar yardımıyla sıkıştırılır.
Yüzey aşırı nemli olmamak kaydıyla, çim tohumu karışımı gereken miktarda ve eşit dağıtılarak uygulanır. Çim ekimi için en uygun aylar Nisan, Mayıs, Haziran, Eylül ve Ekim aylarıdır. Hava sıcaklıkları ve yağış durumuna göre bu tarihler değişebilir. Hafif bulutlu, yağmursuz ve rüzgârsız günler ideal ekim zamanlarıdır. Çim tohumlarına optimum büyüme koşulları oluşturabilmek için SECOFE başlangıç gübresi eklemek gereklidir. Çim tohumlarını ve gübreyi hafifçe tırmıkla düzleştirip sonrasında sıkıştırmak gerekir. Gerekirse hafifçe ıslatılır, böylece tohumlar kurumaya karşı korunur.
Takip eden 3-4 ay boyunca tohumların kurumaması için yüzey nemli tutulmalıdır. Ancak sularken dikkat edilecek nokta, ince delikli bir fıskiyeleme yapılmasıdır. Aksi halde tohumlar aşırı suyla birlikte akıp gider ve ya toprak tohuma hava aldıramayacak kadar çamurlaşır ve kuruyunca da sertleşir. Yağmurlama, sabahın ilk saatlerinde ve akşamın geç saatlerinde yapılmalıdır.
8-10 cm boya ulaştıklarında (el boyu), taze çimin ilk biçimi yapılır. İlk biçimde uçlardan 1-2 cm almak yeterlidir. Sonraki biçimlerde istenen boyda kesilebilir.  Biçim bıçakları olabildiği kadar keskin olmalıdır çünkü çimler bu aşamada çok hassastır.  Çimler sık sık biçilirse daha sık ve güçlü bir çim alan oluştururlar.

 BESİN                                                        BİTKİDE ETKİSİ   
AZOT (N)

Bitki dokularındaki en önemli maddeler olan;

  • Klorofil, amino asitler ve proteinler, nükleik asitler, enzimler ve vitaminlerin yapısında yaşamsal önemde bir element olarak yer almaktadır.

Çim bitkilerinin sürgün ve kök büyümesini, sürgün sıklığını ve rengini, hastalık ve zararlılar ile sıcak, soğuk ve kurağa dayanıklılığını etkileyen çok önemli bir elementtir.

  • Azot noksanlığında çim rengi açık yeşil renge döner ve sürgün sayısında azalmalar meydana gelir. Fazla azot ise hastalıklara dayanıklılığı azaltır, olgunlaşmayı ve tohum bağlamayı geciktirir, kurak, sıcak ve özellikle soğuğa dayanıklılığı  da geriletmektedir.
FOSFOR (P)       

Bitki dokularında enerji transferi sağlayan ;

  • ATP formunda temel görev almakta ve hücre çekirdeğindeki genetik materyalin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.

Yeşil alan buğdaygillerinin çimlenmesi, köklenmesi ve tohum oluşturmasında fosfor büyük önem taşır.

Özellikle ekim sonrasında toprakta çimlenen tohumun yakınında bulunması ve genç fidenin ve köklerin gelişimini desteklemesi gerekir. Fosfor eksikliğinde kök gelişimi ve kardeşlenme durmaktadır.

  • Fosfor Noksanlığında çim bitkilerinde esas olarak alt yaprakların renginin koyulaşmasıyla başlamakta, bitkiler incelip cüceleşmekte, koyu yeşil renk daha sonra donuk maviye dönüşmektedir.
POTASYUM (K)    

Bitkilerde hayati öneme  sahip metabolik; 

  • Fizyolojik ve biyokimyasal işlevlere sahiptir.

Enzim aktivitesine, fotosenteze, bitki besin elementlerinin ve fotosentez ürünlerinin taşınmalarına yardım eder, protein kapsamını artırır, turgoru düzenler, bitkilerde suyun kaybolmasını ve solmayı önler.

  • Potasyum noksanlığı, bazı yeşil alan buğdaygillerinde yaprakların pörsüyüp aşağıya sarkmasıyla başlar. Aşırı kardeşlenmeyi, yaşlı alt yapraklarda, damarlar arası bölgelerde sararma, yaprak uçlarında solma ve kıvrılma izler.
KALSİYUM (Ca)

Hücre çeperlerinin temel maddesidir.

Hücre duvarını güçlendirir. Hücre büyümesine ve uzamasına yardımcı olur. Hücre zarının geçirgenliğinde etkilidir. Kök gelimi için gereklidir.Protein sentezini dengeler. Bitkinin hastalıklara, kuraklığa ve strese dayanımını arttırır.

  • Kalsiyum Noksanlığında, zararlanma daha çok genç yapraklarda görülür. Gelişme zayıftır. Sürgün ucundaki yapraklar çengel şeklindedir. Yapraklar uç ve kenarlarından itibaren kurumakta ve yırtılmaktadır. Uçtaki tomurcuklar ölür.
MAGNEZYUM(Mg)

Klorofilin yapı maddesi olması yanında, fosforun taşınmasında ve pek çok bitki enzim sisteminde yardımcı faktör olarak görev almaktadır. Bu özellikleriyle, çim bitkilerinin yeşil renginin devamlılığını, bitkinin klorofil asimilasyonu ile büyümesini sağlamaktadır.

DEMİR(Fe)

Bitkilerde klorofil oluşumu için mutlak gereklidir. Fotosenteze, protein ve karbonhidrat oluşumuna, solunuma ve çoğu enzimin faaliyetine yardımcı olur. Kireç oranı yüksek topraklarda bitki tarafından alımı zorlaşır. Eksikliğinde gelişme geriler, kalite ve verim azalır.

KÜKÜRT(S)

Bitki bünyesindeki çeşitli fonksiyonlarından dolayı ürün miktarını ve ürünün kalitesini etkiler. Bitkilerde protein, enzimler ve vitaminlerin işlevlerine yardımcı olur. PH'sı yüksek topraklarda pH'yı düşürmede etkili olur.

Mikro Besinler:

Bitkinin beslenmesinde az miktarda ama mutlaka ihtiyaç duyduğu besin maddeleridir.


ÇİM ALAN BAKIMI

Başarılı bir şekilde ekilen çimlerin korunması için belli bir oranda bakım yapılması zorunludur. Yıllarca güzel ve standart bir görünüm sağlamaları için bu şarttır.

Biçme, havalandırma, sulama ve SECOFE Çim bakım gübreleri ile gübreleme, çimin en temel ihtiyacıdır. Bunlara ek olarak yabani ot mücadelesi ve hastalıklarla mücadele de çim bakımı için gerekli unsurlardır.

BİÇME

En önemli bakım uygulamalarından biri olmakla birlikte en fazla zaman ve emek isteyen işlemdir. Doğru SECOFE gübrelemesi ile birlikte yapılan biçim uygulamaları, sık ve yemyeşil bir halı gibi gözlerimizin önüne serilen çim alanlara sahip olmamızı sağlayacaktır. Çimler düzenli biçim sayesinde güçlenir ve yıpranmalara karşı dirençli olur. Doğru biçim zamanı, çimin boyunun üçte biri ilâ yarısından fazlasının kesilebileceği uzunluktur. Daha fazlası kesilen çim yeniden toparlanamayacak kadar cansız düşer. Ev bahçeciliğinde kesim boyu 3-5 cm arasındadır. İlkbahar aylarında çimlerinizi haftada 2 defa biçmeniz yararlı olacaktır.

GÜBRELEME

Çimler devamlı yeniden yapılanmak ve yeşil kalmak zorundadır. Boyları uzadıkça biçeriz ve topraktan besin maddesini çekerek tekrar uzarlar. Çim alanın düzenli gelişebilmesi için SECOFE gübreleri ile besin takviyesi çok önemlidir. Unutmayın, çimlerden ürün elde etmiyoruz. Göz zevkini okşayacak yeşil ve taze bir görünüm istiyoruz. Bu nedenle kontrollü salınım yapan ve içeriği çimin ihtiyacına göre belirlenmiş dengeli içeriğe sahip SECOFE gübreleri ile gübreleme yapılmalıdır.

Gübrelemeyi, gübre atım aletleri ile yapıyorsak, işleme başlamadan makinenin gramaj ayarı dikkatle yapılmalıdır.

Gübreyi torbadan boşaltırken çimlere dökülmemesine özen gösterilmelidir.

Gübre doldurulurken açma kapama kolunun kapalı konumda olduğundan emin olunmalıdır ve yürümeye başlayana kadar kol kapalı bekletilmelidir.

Gübrelemeden önce çim biçimi yapılmış olmalıdır. Gübrelemeden sonra biçim yapmak için de biçim makinesinin gübreyi toplamaması için 5 gün beklenmesi tavsiye edilir.

Açılmış yarım paketler sıkıca kapatılarak hava alması engellenmeli, güneş almayan serin bir yerde muhafaza edilmelidir.

SULAMA

Çimin her zaman yeterli neme sahip olmasına dikkat etmek gerekir. Bahar aylarında doğal yağışların yeterli olması beklenir ancak bölgelere göre bu değişim göstermektedir. Özellikle kurak ve sıcak geçen dönemlerde düzenli bir sulama çim için hayati önem taşır. Sulama, erken sabah saatlerinde ya da akşamüzeri güneş etkisini azalttığında yapılmalıdır. Gündüz yakıcı güneş ışığında sulama bitkiye zarar verir. Gece yapılan sulamanın da ışık yokluğunda fotosentez olayı olmayacağı için çok büyük bir faydası görülmeyecektir.

ÇİMLERİN MUHAFAZASI

Temel bakım uygulamaları olan gübreleme, biçme ve sulamanın yanı sıra, özellikle çok kullanılan çim alanlarda ek bakımlar yapılması zorunludur. Ancak bu sayede çimin ömrünü uzatmak mümkün olur. Bu ek bakımlar çimi daha sağlıklı, dayanıklı, uygun sıklıkta ve kolayca kendini yeniden yapılandırabilecek hale getirir. Bitki yabani ot ve hastalıklara karşı çok güçlü olur.

SECOFE kimlere sesleniyor?
Ürünlerimiz